CMS
Phần mềm quản lý đầu ghi J-techCMS old version
Download
 

CMS3 9.2
CMS3 – Phần mềm quản lý đầu lý đầu ghi SmartEye
 
 

iCMS3 3.1.3.0
Phần mềm quản lý đầu ghi và camera RDS
 
 

DVRClient 1.2.43.0
Phần mềm quản lý đầu ghi Raysharp
 
 

Teamviewer 13
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa
 
 Firmware dau ghi JTECH

AH8104(0092)-8004C_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20170710.bin

AHD8108(MDB88)-LM_V4.02.R11.Nat.OnvifC.20170628.bin

HYD4104-0229-20180525.bin

HYD4108-8008C 0148-20180522.bin

HYD4116-8016C 0149-20180525.bin